Xe quân sự chạy lên đám đông người biểu tình ở Venezuela

10%