Xả súng trong nhà thờ ở Texas, khoảng 25 người thiệt mạng

10%