Việt Nam bỏ lơ Trung Quốc, độc lập phát triển công nghệ 5G

Truyền hình VnTube

10%