“Trùm” buôn bán thuốc ung thư giả ở VN Pharma nói gì trong lời sau cùng?

10%