Triều Tiên bung video phóng tên lửa, ông Kim Jong-un rạng rỡ trong mọi khuôn hình

10%