Tổng thống Trump tuyên bố có thể thắng khi đấm bốc với Tổng thống Putin

10%