Thủ tướng Hun Sen tại biên giới Việt Nam - Campuchia

10%