Tai nạn khiến chủ lò mổ chó ‘xanh mặt’, lập tức bỏ nghề

10%