Robot cảnh sát sắp thu tiền phạt trên đường phố Dubai

10%