Phó tổng thống Mỹ tố Trung Quốc âm mưu làm suy yếu ông Trump

10%