Ông Trump nói về khả năng bổ nhiệm con gái làm đại sứ Mỹ tại LHQ

10%