Ông Ngô Nhật Phương trước phiên tòa tuyên án các bị cáo vụ VN Pharma

10%