Nổ nhà máy hoá chất ở Nhật Bản làm 10 người bị thương

10%