Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khánh thành cầu Cao Lãnh

10%