Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin

10%