Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19/3/1967 - 19/3/2017)

10%