Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

10%