Kho chứa đạn tại vùng Siberia bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn

10%