Khách không lấy được điện thoại vì Nhật Cường Mobile đóng cửa

Xã hội

10%