Hội nghị Mỹ - Triều: 'Việt Nam là người chiến thắng lớn nhất'

10%