Cuộc sống ở Damasucs sau khi liên quân Mỹ không kích

10%