Cú bắt tay 12 giây lịch sử giữa Trump và Kim Jong-un

10%