Câu nói “tiền để gác bếp” của Thủ tướng có gì mà VOA lại cay cú thế?

Truyền hình VnTube

10%