Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh

10%