Báo Nga đưa tin tàu ngầm Kilo Việt Nam bắn thử tên lửa Klub

10%