Bản tin VnTube trưa 30-09-2019: Vỡ bờ bao 30m, triều cường nhấn chìm khu dân cư ở Sài Gòn

Truyền hình VnTube

10%