Bản tin VnTube trưa 09-11-2018: Đề nghị điều tra người kích động tài xế phản đối Grab tại sân bay

Truyền hình VnTube

10%