Bản tin VnTube ngày 01-02-2018: Hà Nội trả lời vụ 3.700 công nhân thủy lợi bị nợ lương

Truyền hình VnTube

10%