Ngày đầu tiên ở Bentiu của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam

10%