Trao quyết định phân công ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Đà Nẵng

10%