Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp

Hoạt động

10%