Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kỷ niệm ngày cộng đồng ASEAN được thành lập

10%