Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Công thương năm 2015

10%