Ông Kim Jong-un hiện thực hóa mơ ước leo núi thiêng của Tổng thống Hàn Quốc

10%