Putin thể hiện tài piano ở nhà riêng ông Tập Cận Bình

10%