Thủ tướng Anh bối rối khi tháo chạy khỏi quốc hội trong vụ khủng bố

10%