Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu nhậm chức

10%