Quân ủy Trung ương triển khai công tác quân sự, quốc phòng

Hoạt động

10%