Phú Quốc – Kiên Giang: Xung đột giữa lực lượng 'bảo vệ dự án' và người dân

10%