'Nói không thể nới sân bay Tân Sơn Nhất lên phía Bắc là ngụy biện'

10%