Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đi bầu cử

10%