Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp bàn về giải pháp quản lý tài nguyên nước

10%