Ngắm hàng 4.000 cây xà cừ xanh rì sắp bị di dời

10%