Nam công nhân phát hiện đầu người trong thùng rác: "Tôi như người mất hồn khi mở túi nylon ra”

10%