Một vị Uỷ viên Bộ Chính trị từng nói với cảnh vệ: các cậu không bảo vệ được tớ đâu, nhân dân mới là người bảo vệ tớ

10%