Lãnh đạo huyện Bình Chánh trao đổi về tình hình môi trường tại khu vực bị rò rỉ khí amoniac

10%