Gần 90% biên giới Việt Nam Campuchia đã được phân giới, cắm mốc

10%