Dùng 157 ha sân golf mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thế nào?

10%