Chủ tịch Kim mời Tổng thống Moon bước qua biên giới đến Triều Tiên

Tổng hợp

10%