Chủ tịch Hà Nội: 'Đề nghị bà con thả người và tháo chướng ngại vật'

10%