Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: ‘Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo công việc'

10%