Cảnh sát trèo tường cứu 5 người trong căn nhà cháy

10%